АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ–Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята

22.04.2021 г.
За поредна година РИОСВ–Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята. Мероприятието протече под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“, а екоинспекцията беше гост на детска градина „Камбанка“ в Стара Загора.

На децата от IIIб подготвителна група на детското заведение беше представена мултимедийна презентация, от която научиха за основните замърсители на околната среда и най-важните правила за опазването на водата и природата чисти. Малчуганите от своя страна бяха подготвили рисунки на планетата Земя, които подредиха в изложба. Малките еколози носеха стикери с екопослания за по-чиста околна среда и за съхраняване живота на Земята. 

Празникът продължи с рецитиране на тематични стихотворения. На финала децата с помощта на техните учители засадиха дръвче в двора на детската градина. Малчуганите, станали част от каузата „Да възстановим нашата планета Земя“, обещаха сами да се грижат за него. 

В края на мероприятията по традиция децата от IIIб подготвителна група на детска градина „Камбанка“ получиха подаръци от РИОСВ-Стара Загора.