НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра провери РИОСВ- Стара Загора

28.09.2017 г.
РИОСВ-Стара Загора провери сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра в обект срещу конната база в град Нова Загора. Проверяващите установиха, че част от площадката на „Рива гипс БГ“- София е отдадена под наем на „Агропротект“ ООД, дистрибутор на торове. 

При извършения на 27 септември контрол и оглед на площадката не е установено наличие на амониева селитра. Установени са  20,300 тона диамониев фосфат, който не се класифицира като опасен, съгласно Регламент 1272/2008 за класификация на опасни вещества (CLP). За продукта е предоставен информационен лист за безопасност. По време на проверката цялото налично количество е предадено на краен потребител.