АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
-    чл. 2, ал. 1, точки 1, 2 и 5, ал. 2, ал. 3, ал. 4,
-    чл. 3, ал. 1,
- чл. 4, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, точки 1 и 2, ал. 5,
- чл. 5, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, точки 1, 2 и 3,
се заплащат по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01 Банков код: SOMBBGSF
Общинска банка АД, финансов център „Денкоглу“.