АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

​РИОСВ-Стара Загора и Общинска администрация Гурково отбелязват Деня на Земята

21.04.2022 г.
РИОСВ-Стара Загора и Община Гурково отбелязаха 22 Април „Ден на Земята” със съвместна кампания. В нея се включиха служители на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Гурково  и Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920”, общински съветници от Oбщински съвет - Гурково и представители на бизнеса.
Кампанията обхвана почистване на местността Лазово в близост до гр. Гурково. Акцията се проведе днес, 21 април, като участниците в нея преминаха маршрута от гр. Гурково до местност „Лазово”, като направиха оборка на отпадъците.
  
В края на инициативата, всички участници бяха удовлетворени от постигнатите резултати, а местност Лазово още по-приятно място с неповторима природа. Експертите от РИОСВ-Стара Загора и Община Гурково, обединили се около общата кауза „Бъдещето се решава днес” доказаха, че със съвместни усилия винаги се постигат по-високи резултати. 

Местност Лазово се характеризира с това, че през нея преминава р. Лазова река. Тя е река в Южна България, област Стара Загора, община Гурково, ляв приток на Радова река от басейна на Тунджа. Дължината ѝ е 21 km. По течението на реката е разположен единствено гр. Гурково. Красивата природа на местността ежедневно привлича местните жители и туристи.