НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Зоопарк – Стара Загора скоро ще има нови обитатели

03.12.2015 г.
Старозагорският Зоопарк скоро ще има нови обитатели – две маймуни от видовете зелена морска котка (Chlorocebus aethiops) и белораменен капуцин (Cebus capucinus).
Със заповед на министъра на околната среда и водите, животните, които са били отнети в полза на държавата  и са обитавали временно Зоопарка в град Варна, се предоставят за отглеждане в Зоопарк „Стара Загора”.
От началото на 2008 г. Закона за защита на животните забрани внасянето, придобиването, продажбата,  притежаването и отглеждането на екземпляри от разред примати,  изключение правят само спасителните центрове и зоологическите градини.
През септември тази година, със заповед на министър Василева, Зоопарк „Стара Загора” е определен за Спасителен център. Това е шестият в страната и втори в града център, в който ще се настаняват конфискувани, нуждаещи се от лечение или отглеждане диви животни.