АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2019 г.

30.04.2019 г.
Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища: ЗМ “Дебелата кория”, находище на блатно кокиче в землището на с Блатец, обл. Сливенска; ЗМ “Иван гьол”, находище на блатно кокиче в местността “Ормана”. землище на гр. Ямбол (ДДС Ямбол), обл. Ямболска и ЗМ Находище на блатно кокиче в местността "Блатото", землище на с. Палаузово, обл. Ямболска съгласно заповед № РД-341 / 24.04.2019 г.