НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Започна имисионното обследване на въздуха в Нова Загора

19.02.2018 г.
От 15 февруари започна имисионно обследване на атмосферния въздух  в Нова Загора. Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда  ще  проследи нивата на  въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Ще се извършва и стандартния набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене. През 2018 г., всеки сезон, общо за 51 денонощия, мобилна станция ще измерва нивата на посочените замърсители. Първите измерване ще са в рамките на 13 денонощия.
Измерванията  на въздуха в Нова Загора са във връзка с множество сигнали за миризми и нарушаване качеството на атмосферния въздух в града през 2017 г. Регионалната екоинспекция предложи Нова Загора да бъде включена в годишния график за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
 
След приключване на имисионното обследване, РИОСВ ще извърши оценка и анализ на резултатите и ще ги обяви на интернет страницата си.
Данните от измерванията през 2018 г. ще бъдат предоставени и на Регионална здравна инспекция за оценка на риска за човешкото здраве, както и на община Нова Загора.