НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Втори февруари - Световния ден на влажните зони бе проведен в Основно училище „Кирил Христов” – Стара Загора 02.02.2018

Експерти на РИОСВ – Стара Загора гостуваха в Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари.
С презентации на тема „Влажните зони и устойчивото развитие” ученици от 6 клас на основното училище представиха пред съучениците си от паралелката с иновативна форма на обучение – 5 а клас историята на международната екологична инициатива, значението, опазването на влажните зони и ползите за околната среда и хората.
Участниците в екоинициативата получиха „Зелени разкази” на издателство „Сиела” и стикери със защитени видове растения и животни.
 
Световният ден на влажните зони се отбелязва от 1971 г., когато в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, целяща опазването на тези изключително ценни екосистеми.