НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Водите на река Тунджа в участъка между сливенските села Крушаре и Глуфишево са в нормата

11.07.2017 г.
Резултатите от извършения лабораторен анализ на пробата от повърхностни води, взета от пункта река Тунджа в залива местност Кулака, в землището на сливенското село Крушаре, не показват превишаване на стандартите за добро състояние. Измерени са общо 11 показателя: температура, активна реакция, разтворен кислород, органични пестициди от групата на органохлорни пестициди и др. 

Пробата беше взета след подаден сигнал за мъртва риба в РИОСВ – Стара Загора на 14 юни. Сформираният екип от експерти на различни институции – РИОСВ в Стара Загора,  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив,  Регионална лаборатория към ИАОС в Стара Загора и община Сливен, извърши обход и оглед на участъка, посочен в сигнала между сливенските села Крушаре и Глуфичево. При проверката се установи наличие на мъртва риба, но не е констатирано оцветяване на водите или източник на замърсяване.

Първоначално в РИОСВ – Стара Загора е подаден сигнал за мъртва риба от бракониерски риболов в участъка на р. Тунджа между сливенските села Самуилово и Крушаре и той бе насочен към компетентната институция – „Рибарство и контрол“ в Сливен, които не са установили наличие на мъртва риба. На 14 юни в Регионалната инспекция в Стара Загора отново бе подадена информация за мъртва риба от отдел „Екология“ на община Сливен, но за друг участък от реката, между селата Крушаре и Глуфишево в местност Кулака.