НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В град Николаево не са регистрирани превишения на нормите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух

17.08.2016 г.
Приключи работата на преносимата апаратура за аварийни ситуации за контрол на качеството на въздуха в град Николаево, област Стара Загора. Отчетените концентрации по всички наблюдавани показатели са в норми и не съществува опасност за здравето на хората в града. Измерванията започнаха рано тази сутрин след подаден сигнал в РИОСВ – Стара Загора за изтичане на газ от резервоар в Складова база за пропан – бутан в Николаево.