НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В Старозагорска, Сливенска и Ямболска област са събрани 336 тона отпадъци в кампанията „Да изчистим България заедно”

06.06.2016 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора и РЛ-Стара Загора активно участваха в инициативата на бТВ „Да изчистим България заедно”. Служителите почистваха част от защитена зона „Язовир Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка и събраха 250 кг. отпадъци.
В териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора в деня на инициативата са взели участие 3900 доброволци, дали принос в почистването на 173 замърсени с отпадъци терени в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград, област Хасковска. Общото количество на събраните отпадъци е 336,550 тона.
Почти 1500 участника са събрали 76,540 тона отпадъци в община Стара Загора. Двадесет замърсени терена са почистили участниците в инициативата на територията на община Елхово, област Ямбол и са събрали 43,200 тона отпадъци. Двеста и петдесет доброволци в община Опан, област Стара Загора са почистили 13 места и са събрали 40 тона отпадъци.

И тази година, в деня на инициативата – 4 юни и на следващия – 5 юни, общините са освободени от дължимите обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци в рамките на инициативата.  още...