НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В 17:00 часа концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово е под средночасовата норма

07.07.2014 г.
Концентрацията на серен диоксид измерена от пунка за мониторинг в централната част на град Гълъбово в 17:00 часа се понижава и вече е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Измерената стойност за този час е 73 микрограма на кубичен метър.
РИОСВ - Стара Загора информира жителите на града, че вече отпада необходимостта от предприетите предпазни мерки за защита здравето на населението.
 
Контролът на качеството на въздуха в целия регион продължава. До момента не са отчетени превишения по останалите наблюдавани показатели от другите пунктове за мониторинг.