АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО ЗА РАБОТНИ ЛИСТИ ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ПОДГРУПА 18 01!!!

28.04.2022 г.
Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците в 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3 за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът.
В тази връзка при подаване на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 към работните листи следва да се представи описание на технологичния процес, при който се образуват отпадъците, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/2014 г.
Примерено описание на технологичен процес може да свалите от тук: