НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Ученици от град Раднево отбелязват Световния ден на влажните зони – 2 февруари

28.01.2016 г.
Регионалната инспекция по околна среда и води - Стара Загора, Община Раднево, Спасителен център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски”, град Раднево ще отбележат заедно Световния ден на влажните зони - 2 февруари.
На 29 януари, петък, на язовирната стена на „Овчарица” експерти и ученици от екоклуба на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски”в град Раднево, ще наблюдават зимуващите птици край язовира.
Водоемът, който е от важно значение за живота на стотици застрашени видове птици, е обявен за защитена зона за опазване на дивите птици от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”  през 2008 г.
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На този ден през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони.
Темата на кампанията тази година е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък". Тя акцентира върху жизненоважната роля на тези зони за поминъка на човечеството, както днес така и в бъдеще и насърчава разумното използване на благата, които ни дават те.