НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Ученици от гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ посетиха РИОСВ – Стара Загора на 22 април – Международен Ден на Земята

23.04.2019 г.
Ученици от 11 – ти клас на старозагорската Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора посетиха РИОСВ и РЛ на 22 април, когато се отбелязва международния Ден на Земята.
В РИОСВ, учениците се запознаха с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда. Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” им разказаха за  защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” и видовете, обект на CITES – конвенцията. При посещението си, учениците посетиха и двата пункта на Регионалната лаборатория за контрол на въздуха в Стара Загора – пред сградата на РИОСВ и в парк „Зелен клин.
  
В информационно – образователните дейности по повод Деня на Земята се включиха и по-малки ученици от ОУ „Николай Лилиев” в града. С четвъртокласниците бяха обсъждани въпроси за образуването на отпадъците, тяхното намаляване и начините за обезвреждането им. Децата с удоволствие участваха и в организираните интерактивни игри за разделно събиране на отпадъци.
  
Денят на Земята е международна кампания, която води началото си от САЩ и Канада. Инициативата се отбелязва вече 49 години на 22 април и цели да привлече вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея.