НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Ученици от Второ основно училище в град Раднево участваха в инициатива за Световния ден на влажните зони – 2 февруари

РИОСВ – Стара Загора, Община Раднево, Спасителен център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Второ основно училище ”Свети Паисий Хилендарски”, град Раднево организираха наблюдения на зимуващи птици в района на язовир „Овчарица” за учениците от екоклуба на училището на 29 януари 2016г., петък.
Експертите запознаха малките природолюбители с историята на Рамсарската конвенция и екоинициативата, посветена на тези изключително ценни за човека територии – влажните зони.
Със зрителни тръби и бинокли учениците наблюдаваха зимуващите там защитени видове птици – Къдроглав пеликан, Бяла чапла, Малък гмурец, Тръстиков блатар.
Всички ученици получиха дипляна с информация за богатото биологично разнообразие на язовир „Овчарица”, бележник с екокалендар и магнит със защитен вид птица.