НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Ученици от Второ ОУ в Раднево ще участват в Световния ден на влажните зони

27.01.2017 г.
РИОСВ – Стара Загора, община Раднево, СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски” в Раднево организират информационно-образователна инициатива за Световния ден на влажните зони – 2 февруари. В нея ще вземат участие ученици от клуба по „Природни науки и екология” на основното училище в Раднево. На 27 януари  еколозите ще изнесат беседа за биологичното разнообразие на територията на язовир „Овчарица” и региона, както и за Рамсарската конвенция – международното споразумение, което засяга опазването на тези изключително ценни екосистеми – влажните зони. Край водите на язовир „Овчарица“, на 10 февруари, радневските ученици ще имат възможност да наблюдават зимуващите водолюбиви птици.
 
Рамсарската конвенция е международен документ, подписан на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, а България е сред първите присъединили се страни. Вече 158 държави са приели конвенцията, с която се опазват 1911 влажни зони с международно значение, с обща площ над 180 млн. хектара. Основната й мисия е опазване и разумно използване на влажните зони чрез национални действия и международно сътрудничество. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение България е представена с 10 влажни зони – „Атанасовско езеро”, „Дуранкулашко езеро”, „Езеро Вая”, „Езеро Сребърна, „Комплекс Беленски острови”, „Комплекс Ропотамо”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Остров Ибиша” и „Шабленско езеро”.