НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Елхово участваха в информационно - образователна кампания посветена на 5 юни - Световен ден на околната среда

07.06.2017 г.
Над 40 ученика от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Елхово взеха участие в информационно - образователна инициатива, посветена на 5 юни – Световен ден на околната среда. Експерти на РИОСВ – Стара Загора представиха пред учениците от V и VII клас темата за защитените територии в елховския регион и огромното разнообразие от защитени видове птици, бозайници, влечуги… Учениците се и запознаха и с целта на създадената европейска екологична мрежа Натура 2000 и шестте зони за опазване на дивите птици и техните местообитания на територията на тяхната община. Всички деца, участници в инициативата, получиха екобележник и магнити със защитени видове птици.
Световният ден на околната среда е едно от най-мащабните екологични събития, което се отбелязва от 45 години на 5 юни и е посветено на опазване на природата. Темата на кампанията през 2017г. е „Свързване на хората с природата“ и има за цел да насочи вниманието ни да излезем сред природата, да оценим и опазим красотата й.