НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Ученици от Основно училище „Николай Лилиев” Стара Загора участваха в измерване на шум

21.09.2017 г.
Ученици от 3б клас на старозагорското основно училище „Николай Лилиев” взеха участие в демонстрационни измервания на нивата на шума. Инициативата се проведе на 21 септември 2017 г. в рамките на  Европейската седмица на мобилността (16-22 септември).
Срещата започна с информация за екоинициативата, за мотото, под което се провежда тази година, за вредите, които оказват транспортните средства и алтернативните начини на придвижване. Експертите от РИОСВ и Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС разказаха на учениците за своята дейност и за апарата, с който се извършват измервания на нивата на шум. Срещата продължи и с демонстрационни измервания в класната стая и в двора на училището. Всеки ученик имаше възможност да наблюдава как се променят нивата на този фактор и получиха много знания за вредите от шума. За своето участие в кампанията, РИОСВ – Стара Загора подари шапка на всеки участник.