ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

  • КОС-01-6082/07.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма за стокови кокошки-носачки” в поземлен имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
  • КОС-01-6155/11.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозов масив на площ 144,728дка със система за капково напояване” в землището на с. Главан, общ. Раднево. 
  • КОС-01-6181/12.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води” в землището на с. Крън, общ. Казанлък.
  • КОС-01-6055/06.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозя” в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
  • КОС-01-6088/07.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води” в землището на с. Генерал Инзово, с. Кукорево и с. Победа, общ. Тунджа и с. Зимница, общ. Стралджа.