НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Световен ден на влажните зони

РИОСВ-Стара Загора проведе информационно - образователна кампания с ученици от две старозагорски училища по повод Световния ден на влажните зони, който ежегодно се отбелязва на 2 февруари.
Съвместно със Спасителния център за диви животни – Стара Загора, РИОСВ организира посещение на ученици от 1 до 8 клас на ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово в Центъра. На място децата се запознаха с целите на екоинициативата и дейността на Спасителния център в гр. Стара Загора. Учениците разбраха, че това е единствения такъв център в страната ни и че годишно стотици птици са намирали подслон и грижа от ветеринарните специалисти и доброволците там. С огромно любопитство децата разгледаха птиците в посетителския кът и разбраха за размножителните програми на белошипата ветрушка и белоглавия лешояд.