НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Сигнал за умрял лебед постъпи в РИОСВ-Стара Загора

28.01.2015 г.
По данни на сигналоподателя мъртвата птица е лебед. За установяване вида на екземпляра към мястото са изпратени експерти на РИОСВ – Стара Загора.
За сигнала е уведомена Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора, които ще предприемат действия в рамките на своята компетентност.
 
Важно за гражданите е да знаят, че при намиране на мъртва птица или птица в безпомощно състояние, екземплярът не трябва да се пипа, взема или премества. В тези случаи трябва незабавно да се информират съответните Областни дирекции по безопасност на храните.
Информация и сигнали, гражданите могат да подават и на „зеления” телефон на РИОСВ – 042 692 200.