НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив

14.06.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. В проверката участваха и служители на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора и община Сливен.
При обхождане на участъка експертите не установиха оцветяване на водите или източник на замърсяване. Констатирано е наличие на мъртва риба. Взета е водна проба от повърхностни води за лабораторен анализ от Регионална лаборатория – Стара Загора. Резултатите ще бъдат оповестени своевременно.

В РИОСВ – Стара Загора по-рано постъпи информация за мъртва риба от бракониерски риболов в р. Тунджа в участъка между сливенските села Самуилово и Крушаре. Сигналът бе  насочен към компетентната институция – „Рибарство и контрол“ в Сливен, които не са установили наличие на мъртва риба.  
Днес отново бе подадена информация за умряла риба в РИОСВ от отдел „Екология“ на община Сливен, но за друг участък от реката, между селата Крушаре и Глуфишево в местност Кулака.