Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Депониране на отпадъци виж всички »

Решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2021 г.

Решение N СЗ-РО-40/10.10.2016г. 283 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-41/29.12.2016г. 228 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-42/29.12.2016г. 289 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-43/16.01.2017г. 121 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-44/27.01.2017г. 244 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-45/31.01.2017г. 142 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-46/22.02.2017г. 285 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-47/10.03.2017г. 387 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-48/17.03.2017г. 534 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-49/23.03.2017г. 224 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-50/18.04.2017г. 319 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-51/09.05.2017г. 247 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-52/26.06.2017г. 197 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-53/28.06.2017г. 301 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-54/29.06.2017г. 154 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-55/13.07.2017г. 196 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-56/10.08.2017г. 190 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-57/02.10.2017г. 197 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-58/02.11.2017г. 185 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-59/13.11.2017г. 151 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-60/17.11.2017г. 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-61/18.12.2017г. 148 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-62/21.12.2017г. 175 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-63/21.12.2017г. 181 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-64/17.01.2018г. 157 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-65/19.01.2018г. 188 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-66/19.01.2018г. 165 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-67/07.02.2018г. 179 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-68/15.02.2018г. 163 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-69/09.03.2018г. 452 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-70/09.03.2018г. 233 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-71/19.03.2018г. 183 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-72/05.04.2018г. 156 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-73/13.04.2018г. 209 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-74/27.04.2018г. 201 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-75/09.05.2018 г 403 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-77/23.05.2019 г. 177 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-78/14.06.2019 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-79/03.07.2018 г 163 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-80/06.08.2018 г 245 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-81/06.08.2018 г 270 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-82/09.08.2018 г 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-83/07.09.2018 г 194 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-84/03.10.2018 г 175 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-85/02.10.2018 г 176 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-86/04.10.2018 г 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-87/04.10.2018 г 227 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-88/04.10.2018 г 167 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-89/08.10.2018 г 140 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-90/02.11.2018 г 133 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-91/26.11.2018 г 227 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-92/07.01.2019 г 188 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-93/28.02.2019 г. 208 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-94/28.02.2019 г. 150 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-95/11.03.2019 г. 316 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-96/08.04.2019 г. 180 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-97/22.04.2019 г. 245 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-98/22.04.2019 г. 205 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-99/23.04.2019 г. 227 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-100/25.04.2019 г. 134 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-101/23.05.2019 г. 210 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-102/06.06.2019 г. 246 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-103/26.06.2019 г. 209 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-104/17.07.2019 г. 156 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-105/29.07.2019 г. 210 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-106/22.08.2019 г. 204 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-107/09.09.2019 г. 153 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-108/30.09.2019 г. 185 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-109/30.09.2019 г. 213 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-110/25.10.2019 г. 207 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-111/25.10.2019 г. 231 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-112/30.10.2019 г. 331 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-112-2/11.09.2020 г. 284 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-113/28.10.2019 г. 198 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-114/04.11.2019 г. 225 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-115/04.11.2019 г. 323 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-116/06.11.2019 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-117/06.11.2019 г. 256 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-118/11.11.2019 г. 178 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-119/26.11.2019 г. 243 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-120/16.12.2019 г. 191 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-121/23.12.2019 г. 217 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-122/17.01.2020 г. 244 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-123/17.01.2020 г. 187 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-124/04.02.2020 г. 346 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-125/24.02.2020 г. 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-126/16.03.2020 г. 260 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-127/02.04.2020 г. 142 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-128/08.04.2020 г. 358 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-129/10.04.2020 г. 240 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-130/13.04.2020 г. 287 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-131/14.04.2020 г. 276 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-132/27.04.2020 г. 219 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-133/30.04.2020 г. 176 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-134/30.04.2020 г. 180 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-135/30.04.2020 г. 250 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-136/13.05.2020 г. 253 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-137/13.05.2020 г. 218 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-138/08.06.2020 г. 219 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-139/01.07.2020 г. 213 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-140/27.07.2020 г. 179 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-141/31.07.2020 г. 217 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-142/26.08.2020 г. 328 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-143/26.08.2020 г. 271 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-144/26.08.2020 г. 178 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-145/31.08.2020 г. 207 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-146/28.09.2020 г. 255 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-147/22.10.2020 г. 216 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-148/05.11.2020 г. 192 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-149/05.11.2020 г. 231 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-150/19.11.2020 г. 194 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-151/19.11.2020 г. 203 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-152/04.01.2021 г. 175 Kb (pdf) свали