НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Ранен Царски орел намерен край язовир „ Малко Шарково“ е изпратен за лечение

09.10.2018 г.
Сигнал за ранена едра хищна птица край язовир „Малко Шарково” постъпи в РИОСВ - Стара Загора. Служители на екоинспекцията установиха, че птицата е млад екземпляр от световно застрашения вид Царски орел и е с наранено крило. Тя е уловена и изпратена за лечение  в Спасителния център на „Зелени Балкани” в Стара Загора. Предстои да се изясняват причините за нараняването й.
Язовир „Малко Шарково” е важно орнитологично място.  В този район зимуват десетки водолюбиви птици, 16 от които са вписани в  Червената книга на България,  тук се намира и гнездо на Царски орел.
Царският орел е световно застрашен вид и популацията му намалява в световен мащаб. В миналото царският орел е бил една от най-разпространените грабливи птици в България, но днес, са известни малко над 20 двойки.