НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ с ученици отбелязаха Световния ден на влажните зони

29.01.2019 г.
„Влажните зони и климатичните промени” бeше темата на срещата на експертите на РИОСВ – Стара Загора с ученици от ОУ „Кирил Христов” в града. Инициативата е посветена на Световния ден на влажните зони – 2 февруари . Ученик от V- ти клас  представи пред своите съученици, учители и експерти презентация за влажните зони. Преподавателят им по биология разясни, че целта на кампанията е да се популяризират тези уникални екосистеми, като източник на жизненоважни ресурси - вода, храна и като естествена защита от бедствия - наводнения и засушавания . 
Отбелязването на деня имаше и състезателен характер. Старозагорските ученици се състезаваха и изработиха апликация, свързана с влажните зони, измисляха гатанка и довършваха по оригинален начин изречението: „Водата е...”. Експертите от РИОСВ разказаха приказката „Пресъхналият извор” и проведоха дискусия с учениците  за значимостта на водата и влажните зони за хората, растенията и животните.
За най-активните участници  РИОСВ  осигури награди.