НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ и три казанлъшки училища отбелязаха Световния ден на Земята – 22 април

20.04.2018 г.
РИОСВ – Стара Загора, ръководствата на три основни училища в община Казанлък - от град Шипка и селата Хаджидимитрово и Шейново и доброволците на МЦР-Взаимопомощ, Казанлък организираха и проведоха инициатива, посветена на Световния ден на Земята – 22 април под мото „Природата – безценен дар”.
От началото на април в трите училища се провеждат конкурси за рисунка и приготовления с екологична образователна насоченост. Кулминацията на кампанията, посветена на Световния Ден на Земята беше на 20.04.2018 г., когато се проведе викторина. От нея децата научиха нови, важни факти за природните красоти и начините за опазването на природата. Учениците се включиха и в празничната програма с много песни и танци.
На най – добре представилите се участници, експертите от РИОСВ-Стара Загора връчиха грамоти и им подариха шапки и екосувенири.

Световният Ден на Земята се провежда всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота.
За първи път инициативата се отбелязва през 1970 г. в САЩ и Канада. Двадесет години след това празникът е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта на инициатива е обединяване на хората в защита на околната среда.