НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора заедно с ученици от Раднево отбелязаха Европейския ден на птиците

09.10.2018 г.
РИОСВ-Стара Загора, Община Раднево и Зелени Балкани организираха информационно - образователна кампания край язовир „Раднево”, посветена на Европейския ден на птиците. В нея участваха над 50 деца и техните преподаватели от две радневски училища - ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и СУ „Гео Милев“.
Децата се включиха в образователни игри и урок по орнитология, а с бинокли и тръби наблюдаваха птици. Най -впечатляващата част беше освобождаването на пациенти, преминали успешно лечение в Спасителния център на „Зелени Балкани” в Стара Загора. Четири Обикновени мишелова, Бял щъркел и таралеж бяха пуснати на свобода край бреговете на язовир „Раднево”. Еколозите  разказаха любопитни неща за птиците в България и опазването им. В края на инициативата  децата получиха и  подаръци от организаторите. 
  
Световният ден на птиците се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Кампанията се провежда през първата събота и неделя на месец октомври. Целта на инициативата е да се привлече вниманието на хората към проблемите по съхраняването на местата, обитавани от птици, както и опазването им като цяло. Птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни, а в България са регистрирани над 400 вида.