НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора установи 5 нарушения на Закона за управление на отпадъците през март

18.04.2019 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора провериха 171 обекта през март. В рамките на контролната дейност са издали 74 предписания и са съставили 9 акта за установяване на административни нарушения. Най-голям е броят на нарушенията на Закона за управление на отпадъците – 5. При контролни проверки експертите са установили, че в 4 от случаите физически и юридически лица извършват дейности с излезли от употреба МПС-та, без да са регистрирани по Търговския закон. Последният случай е свързан с дейност по съхраняване на отпадъци без регистрационен документ, който се издава от Регионалната инспекция. Срещу други две физически лица са стартирани административно-наказателни процедури по Закона за защитените територии. При проверки е установена сеч на дървесна растителност в границите на резерват „Горна Топчия” в землището на село Коневец, община Елхово. Последният акт е съставен за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в комплексно разрешително, с което е нарушен Законът за водите.
Общо 9 са издадените наказателни постановления за 11 800 лв. от директорът на РИОСВ - Стара Загора. Фирма от Ямбол е санкционирана с 2000 лв. за неизпълнено предписание, с което е нарушен Законът за опазване на околната среда. По 2 000 лв. са глобени обекти в Стара Загора и Ямбол за нерегламентирано заустване на отпадъчни води и заустване на води на неточното място. Още три наказателни постановления са издадени през март за нарушения на Закона за водите. Две от тях са на обекти в Казанлък и едно в Котел, съответно за 2000, 1100 и 1200 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Три наказателни постановления на обща стойност 1 500 лв. са наложени на обект в град Твърдица за установени 3 нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от шума в околната среда.