НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора ще отбележи Европейската седмица на мобилността с акция за почистване

16.09.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора организира почистване около Поддържан резерват „Горна Топчия” и пътеката за посетители в защитената територия, попадаща в землището на село Трънково и град Елхово. Инициативата е по повод Европейската седмица на мобилността и ще се проведе на 17 септември, събота.
Всички желаещи от региона могат да се включат в почистването, да наблюдават лонгозната растителност и животинския свят в резерватната територия. Сборният пункт е моста край градския парк на град Елхово с начален час 12. На участниците ще бъдат предоставени чували и ръкавици.
Европейската седмица на мобилността е ежегодна кампания за устойчива градска мобилност и се провежда с подкрепата на Европейската комисия. През 2016 година инициативата се фокусира върху темата Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, като мотото е „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.