НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора се включва в 7-мото Международно преброяване на белия щъркел

22.06.2015 г.
В рамките на месец (15 юни до 15 юли) се провежда 7-мото Международно преброяване на белия щъркел.
Експертите на Регионалната инспекция в Стара Загора ще участват в преброяването, като по график ще извършат посещения във всички населени места на 6 общини - Стара Загора, Чирпан, Мъглиж, Николаево, Гурково и Братя Даскалови. Преброяването ще стартира на 23 юни от община Братя Даскалови и ще приключи на 14 юли в община Чирпан.
Преброяването на белия щъркел в България се извършва по методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На място, екип от експерти, чрез GPS, ще взема точни координати на идентифицираното гнездо и в полеви формуляр ще отразява информация за броя на гнездата, броя на заетите гнезда, размножаващи се двойки, броя на малките и др.
При посещенията си в населените места, експертите ще установяват контакт с кметовете и местните жители, за да съберат възможно най–точната информация за местонахождението и броя на гнездата в и извън населените места.
Инициативата е стартирала през 1930 г. и се провежда веднъж на 10 години. В България координатор на преброяването е Българското дружество за защита на птиците. Щъркелът е една от птиците, които живеят най-близо до хората и е чувствителен индикатор за състоянието на околната среда. Чрез тази инициатива се цели да се установи състоянието и опазването на популацията на белия щъркел.