НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора се включиха в почистването на Природен парк „Сините камъни“

17.09.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора, съвместно с колегите си от Регионалната лаборатория – Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно" на 15 септември. Заедно с десетки доброволци, екипът почистваше екопътеката към скалния феномен, обявен за Природна забележителност „Халката” и в местността „Карандила”, част от територията на Природен парк „Сините камъни“ край Сливен.
Обобщените данни на експертите от РИОСВ - Стара Загора показват, че 5 241 са доброволците в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, участвали в инициативата на bTV медиа груп.  Те са почистили 2441 замърсени с отпадъци места и са събрали над 500 тона отпадъци. Най – големи количества отпадъци са събрани на териториите на общини Елхово – 180 тона и Казанлък – 161 тона. Най – много доброволци са участвали в почистването в общини Сливен – 2000, Стара Загора – 831 и Раднево – 530.
И през тази година, за деня, в които се провеждаше кампанията – 15 септември и на следващия ден, участвалите в инициативата общини бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци и бе осигурен свободен достъп до регионалните депа.