НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора се включи в инициативата „Да изчистим България заедно”

09.06.2015 г.
Служителите на РИОСВ - Стара Загора се включиха в кампанията  на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно”. На 7 юни експертите почистиха пътеките за посетители в резерват „Кутелка” в землището на град Сливен, който е част от Природен парк „Сините камъни” и събраха около 30 кг отпадъци.
В почистването на природни паркове и защитени територии, се включиха 7 от 20 общини на територията на РИОСВ – Стара Загора. Участвали са  общо 510 доброволци, които са събрали около 28 тона отпадъци и са почистили 27 замърсени места.
 
При стартирането на инициативата на 10 май, експерти заедно с граждани участваха в почистването на градските зони и събираха отпадъци в Парк „Бедечка” и района около езеро „Загорка” в град Стара Загора.
 
На 7 и 8 юни, участвалите в инициативата общини са освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци. Осигурен е и свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа.