НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора реагира на сигнал за безпомощни щъркелчета

29.06.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора вчера незабавно се отзоваха на сигнал за бедстващи 3 млади птици от вида Бял щъркел в село Тулово, община Мъглиж. От силната буря в следобедните часове, гнездото се е разцепило на две, а малките птици падат на намиращата се под него ограда на частен имот.
При извършения оглед се установи, че едно от малките е със счупено крило, а другите две са във влошено общо състояние. Щъркелчетата са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за оказване на необходимата медицинска помощ.
Граждани, намерили защитени видове в безпомощно състояние е препоръчително да не правят опити да помагат на животно, а да се обръщат за съдействие към съответните регионални инспекции или горски стопанства.
Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. За видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.