НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора проверява сигнал за замърсяване на Тунджа край село Ханово

14.09.2017 г.
Във връзка със сигнал за оцветяване в червено на водата на река Тунджа при село Ханово, община Тунджа, област Ямбол, екип от експерти на РИОСВ –  Стара Загора и Регионалната лаборатория при Изпълнителна агенция по околна среда в Стара Загора извършиха проверка на място в присъствието на кмета на селото. Обходени са участъци от Тунджа, преди село Ханово – в землището на Ямбол и следващите две села Кукорево и Окоп, при които не бе установено оцветяване на водите на реката. Единствено в отводнителен канал, достигащ до реката, преди моста в с. Ханово, водата е със същия червен цвят, посочен в сигнала. 
В района няма промишлени обекти, които да са източник на това оцветяване и да заустват в Тунджа. Вероятно става въпрос за нерегламентирано изливане на отпадъчни води.
При проверката са взети три водни проби от повърхностни води – една от  отводнителния канал, при който се наблюдава оцветяването. Другите две са взети от място след отводнителния канал – моста в с. Ханово и от реката преди оцветяването. Пробите ще се анализира в лабораторни условия по показатели, определени от БД „Източнобеломорски район”.