НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за запрашаване на въздуха

07.05.2015 г.
След подадени сигнали за запрашаване на въздуха в села от южните склонове на Средна гора в община Стара Загора, експерти на РИОСВ извършиха проверки в района.
По време на огледите не е установено запрашаване. По данни на кметовете на тези села, поради силния вятър в обедните часове, се е наблюдавала жълтеникава мъгла, идваща от близките горски масиви.
Според експертите наблюдаваното явление се дължи на майския цъфтеж на иглолистните видове. Най-интензивен е цъфтежът при черния бор, който вирее на обширни масиви в този район.