НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери сигнали за замърсяване на Тунджа в Ямбол

19.07.2018 г.
РИОСВ – Стара Загора провери два сигнала за оцветяване и наличие на пяна на водата на река Тунджа в Ямбол, в района на Изчислителен център и при моста за „Търговията“ на кв. „Каргон“.
При огледа в района на „Изчислителен център“ при колектор „Индустриален“ се наблюдава пяна само в непосредствена близост до него, а заустваните води са със слаб белезникав цвят и слаба миризма. Проверка и оглед са направени и на посочения във втория сигнал район – моста за „Търговията“ на кв. „Каргон“. На място се констатира, че водата след заустването на колектора е с  непроменен цвят. В локални участъци е наблюдавана пяна останала  по растителността.
При проверката са взети 3 водни проби от Регионалната лаборатория на РИОСВ в Стара Загора за последващ лабораторен анализ – една от отпадъчни води от мястото на заустване на „Индустриален колектор“ и две повърхностни – преди и след него.
Канализационната система на Ямбол се експлоатира от ВиК ЕООД в Ямбол. Градът няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води и чрез колекторите от канализационната система непречистените отпадъчни води се заустват в реката.

От началото на юни до момента в РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив са подавани няколко идентични сигнали за оцветяване водите на река Тунджа в бяло и наличие на пяна в различни участъци на реката в Ямбол и в с. Ханово.
При последната проверка на експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни на Канализационната система на Ямбол са взети водни проби за анализ. Констатирано е превишение на индивидуалните емисионни ограничения, а регионалната инспекция в Стара Загора образува административно-наказателно производство на експлоатационното дружество по Закона за водите. На ВиК дружеството РИОСВ – Стара Загора издаде и предписание да осъществява стриктен контрол на абонатите си, заустващи в канализационната система.
Други три проби са взети за анализ и от БД „Източнобеломорски район“ в Пловдив при проверка в началото на юли по друг сигнал. Резултатите ще бъдат огласени, когато приключи лабораторния анализ.