НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка

25.11.2019 г.
РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка в землищата на селата Ракитница и Арнаутито, които бяха получени през почивните дни. 
Още на 24.11.2019 г. експерти на РИОСВ - Стара Загора, БД ИБР - Пловдив и Регионална  лаборатория – Стара Загора провериха района на с. Ракитница. Експертите са обходили района около колектор, който зауства отпадъчните води от Регионален център за управление на  отпадъци (РЦУО) - Стара Загора, посочен като евентуален източник на замърсяване. Не е констатирано изтичане (заустване) на отпадъчни води от колектора в реката. Непосредствено под тръбата на колектора – в бетонираната част, не се наблюдават следи от заустване на отпадъчни води.
При направено частично разчистване на тревна растителност на около два метра в ляво от тръбата, извън колектора, е констатирано наличие на кафяви отлагания от отпадъчни води, продължаващи до р. Сазлийка. Установено е, че над отвеждащия колектор има оформен терен, осигуряващ безпрепятствен достъп на различна техника (камиони, цистерни и др.) до точката на заустване. В тази връзка на Община Стара Загора в качеството на компетентен орган е издадено предписание за предприемане на действия за ограничаване на достъпа с цел недопускане нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в реката в района на бреговото заустване на РЦУО - Стара Загора.
Констатирано е наличие на мъртва риба в реката под моста на автомагистрала „Тракия“ в землището на с. Ракитница. Взети са две водни проби повърхностни води от река Сазлийка в присъствие на сигналоподателя за физико-химичен анализ, преди и след точката на заустване на колектора.
По-късно в неделния ден е получен и втори сигнал за мъртва риба по течението на река Сазлийка в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора. Същият екип извърши проверка и по този сигнал. Между двете села няма точкови източници, като се предполага, че мъртвата риба е донесена от течението на р. Сазлийка от землището на с. Ракитница. Взета е още една проба повърхностна вода за физико-химичен анализ от реката при моста в село Арнаутито.
Водните проби и от двата сигнала се анализират, а резултатите ще бъдат обявени допълнително.