НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за миризми от инсталацията за биогаз в Нова Загора

09.08.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и представител на подалите сигнала от Нова Загора извършиха контролна проверка на инсталацията за биогаз в индустриалната зона на града на 8 август. Тя е след подадени на „зеления” телефон сигнали за миризма от дейността на „Градус 2” ООД, която се усеща предимно в ранните сутрешните часове. С изрична заповед на директора на РИОСВ проверката започна в 6, 50 часа.
При извънредната контролна проверка и обход на отстояние извън площадката (включително до автогарата, гарата и до Фуражния завод) не бяха установени емисии на интензивно  миришещи вещества от дейността на обекта извън границите на производствената площадка. На място бе констатирано, че инсталацията работи с 87% от капацитета си и няма промяна в технологичния процес.
При проверката на обекта в Нова Загора бяха поканени да присъстват и всички сигналоподатели, но те отказаха. Отзова се само председателят на инициативния комитет, който подписа констативния протокол, отразяващ установените при проверката обстоятелства.
 
От юни до момента експертите на РИОСВ – Стара Загора направиха 4 извънредни проверки по сигнали на граждани за наличие на миризми от дейността на „Градус 2” в Нова Загора. При една са установени емисии от интензивно миришещи вещества на площадката на обекта и на около 50 метра от нея, за което стартира административнонаказателна процедура.