НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери сигнал за замърсяване на река Сазлийка

19.09.2019 г.
Във връзка със сигнал за мъртва риба в река Сазлийка в района на с. Ракитница  на 18.09.2019 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална  лаборатория – Стара Загора.
При проверката е обходена река Сазлийка в района около колектор, заустващ отпадъчните води съгласно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда. Установено е слабо изтичане на вода от колектора. Не е констатирано наличие на мъртва риба в този участък на  реката. Проверен е Регионален център за управление на  отпадъци, при което е констатирано, че няма изтичане на отпадъчна вода от площадката на депото. 
Взети са две водни проби за физико-химичен анализ от река Сазлийка - преди и след точката на заустване на колектора. 
На Община Стара Загора като компетентен орган по експлоатация на канализационните мрежи в населените места е дадено предписание за извършване на обследване на всички ревизионни шахти по трасето на колектора, преминаващ през с. Ракитница, с цел установяване на нерегламентирано включване.