НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери сигнал за умряла риба по река Тунджа в района на село Ханово, област Ямбол

21.08.2015 г.
Проверката е направена от експертите на РИОСВ – Стара Загора до помпена станция Ханово, село Ханово, област Ямбол.  Сигналът е подаден от служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Ямбол.
Екипът на инспекцията обходи целия район - от моста в село Ханово до помпената станция. Единствено до помпената станция е констатирано наличието на умрели малки риби от вида морунаж.
На място са направени анализи на водата по 3 показателя - активна реакция, разтворен кислород и наситеност с кислород. Взета е и водна проба, която ще се анализира в Регионална лаборатория – Стара Загора по показатели, определени от Басейнова дирекция - Пловдив.
При извършената проверка не е установено видимо оцветяване или помътняване на водата, нито източник на замърсяване на водите на река Тунджа в този участък.