НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери сигнал за изтичане на фекални води в река Тунджа в Ямбол

04.04.2017 г.
РИОСВ - Стара Загора провери сигнал на зрител до националните медии за изтичане на фекални води в река Тунджа в района на хотел „Тунджа”, квартал „Златен рог” в град Ямбол. Осъщественият на 3 април т.г. контрол се извърши съвместно със служители на компетентните институции - община Ямбол и „ВиК” ЕООД, град Ямбол.
 
На място се установи изтичане на битово-фекални води от смесената канализационна система на град Ямбол. 
Издадени са предписания на двете отговорни  институции - експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД Ямбол и община Ямбол. С тях е изискано да се предприемат мерки за преустановяване изтичането на битово-фекални води в река Тунджа, ревизия на канализационни шахти и представяне на допълнителна информация за етапа на реконструкция.
 
Сигнал за изтичане на фекални води в посочения участък на река Тунджа е подаван в РИОСВ-Стара Загора в края на 2015 г. Извършената проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара Загора, съвместно със служители на община Ямбол, установи че изтичането на битово-фекални отпадъчни води вече е преустановено, а причината са дейности по реконструкцията на Главен колектор ІХ.