НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери площадки за отпадъци в ТЕЦ Сливен

10.12.2019 г.
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора извършиха извънредна проверка на територията на „Топлофикация Сливен“ ЕАД във връзка с постъпил сигнал от сдружение „За Земята“ за съхраняване на отпадъци с неизвестен произход и наличие на неприятна миризма.
Според действащото комплексно разрешително (КР) на „Топлофикация Сливен” и схемата на площадките на територията на ТЕЦ е разрешено да се съхраняват RDF и биомаса на площадки под №14, 15 и 17. След оглед и обход на тези площадки се констатира, че на всички регламентирани площадки се съхраняват разрешени видове отпадъци, с установен произход и в съответствие с условията на КР и законовите изисквания.  Проверката установи, че не са получавани отпадъци в „Топлофикация Сливен” в резултат на трансграничен превоз по Регламент (ЕО) 1013/ 2006 след поредицата проверки през лятото и есента, извършвани по разпореждане на прокуратурата.
Извън границите на площадките - пред една от тях, проверяващите установиха съхраняване на биомаса и RDF в нарушение, за което е издадено предписание за почистване на терена и уведомяване на РИОСВ - Стара Загора за предприетите мерки. За констатираното нарушение – съхраняване на отпадъци извън регламентираните в КР площадки, предстои образуване на административно-наказателна преписка. РИОСВ – Стара Загора ще извърши последващ контрол за проследяване изпълнението на даденото предписание.
Не е установено наличие на неприятни миризми. За да се предотврати запалването на съхраняваните на площадките отпадъци на територията на ТЕЦ, са изградени два противопожарни хидранта.