НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери общинските пазари за търговия на защитени видове растения

13.03.2019 г.
От началото на март експертите на РИОСВ – Стара Загора извършват проверки за търговия на защитени растителни видове по общинските пазари в Стара Загора, Сливен и Ямбол. Контролът се осъществява ежегодно за недопускане на търговия с диворастящи защитени растения или части от тях. 
При проверките се установи, че на търговските маси не се предлагат за продажба защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Не се установиха и продажби на видове, забранени за събиране през годината от естествените им находища, съгласно заповед на МОСВ, регламентираща специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Такива забранени видове са бодлив залист, който се използва за аранжиране на цветя, пролетен горицвет, момина сълза и др.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора ще продължат да осъществяват контрол на търговията с диворастящи растителни видове и на други търговски обекти – магазини за цветя, които се намират извън общинските пазари. При констатиране на нарушения се налагат глоби, като за физическите лица е от 100 до 5 000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.