НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери инсталацията за биогаз в Нова Загора по сигнали на граждани

26.07.2019 г.
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора  извършиха извънредна проверка на инсталацията за биогаз на „Енерджи 2” ООД във връзка с постъпили  5 сигнала от жители на Нова Загора за неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух в сутрешните часове.
При проверка в обекта е установено, че инсталацията и пречиствателните съоръжения работят на пълна мощност, в нормален експлоатационен режим. Към момента се извършвало зареждане с течна кравешка торова маса директно от цистерната в събирателната шахта. За установено съхраняване в една от бетоновите силажни клетки на твърда фракция - ферментационен продукт, получен след инсталацията, на оператора е издадено задължително предписание за преместването й в определеното за целта хале.
На място, в присъствието на част от сигналоподателите, е извършен и обход продължение на 30-40 минути около производствената площадка. 
Миризми, характерни за производствената дейност на дружеството, извън границите на производствената площадка не са установени.
РИОСВ – Стара Загора ще извърши последващ контрол за проследяване изпълнението на даденото предписание.