НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 94 обекта през последния месец на 2015 г.

18.01.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора е извършила 160 контролни проверки през декември 2015 г.
За нарушения на екологичното законодателство са издадени18 предписания и е започната една административно - наказателна процедура на обект в град Нова Загора.  Екоинспекцията е наложила 2 санкции за наднормено замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид и азотни оксиди на компресорните станции на „Булгартрансгаз” ЕАД в село Лозенец, общ. Стралджа и Горска поляна, общ. Болярово. Те са на стойност 2 013 и 396 лева.
Три наказателни постановления на обща стойност 32 000 лв са издадени за нарушение на екологичното законодателство през декември, от които 20 000 лв. -  на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за неизпълнение на условия от комплексното им разрешително. За неизпълнение на дадено предписание с 2000 лв. е санкционирана „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево.  За замърсяване на почвата с нефтопродукти с 10 000 лв. е санкционирано „Лукойл България” ЕООД, гр.София .
За декември 2015 преведените суми от санкции са на обща стойност 2 265,87 лв.