НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 90 обекта от началото на годината

13.03.2017 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 111 контролни проверки на 90 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област от началото на 2017 г. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 66 предписания и са съставени 4 акта. Издадените наказателни постановления през януари и февруари са 6, на обща стойност 76 000 лв.

Два от съставените 4 акта са за нарушение на Закона за защитените територии и по един на Закона за водите и на Закона за опазване на околната среда.

От РИОСВ – Стара Загора са издадени 6 наказателни постановления за 76 000 лв. Четири от наложените имуществени санкции са на обекти, включени в списъка за задължителен емисионен контрол. При  контролни проверки и взети водни проби за анализ са отчетени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, за което от обекти – в село Оризово, община Братя Даскалови и градовете Гълъбово и Раднево са наложени санкции по Закона за водите по 1000 лв., а на четвъртия – в град Казанлък – 8 000 лв. За нарушение на Закона за управление на отпадъците-  извършване на дейност по изкупуване на черни и цветни метали без декларация за произход, юридическо лице от Ямбол е санкционирано с 15 000 лв. Наказателно постановление на стойност 50 000 лв. е наложено на фирма в Стара Загора за констатирано нарушение на Закона за опазване на околната среда.

За периода не са налагани еднократни или текущи месечни санкции по Закона за опазване на околната среда. Общо събраните суми от санкции в предишни периоди са на стойност 5 120 лв., от  тях  4 096 лв. са  разпределени и преведени на общините, на чиято територия са санкционираните субекти. Най – голямата сума от наложени санкции е преведена на община Тунджа, област Ямбол – 2 464,80 лв.