НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 75 обекта през юли

24.08.2017 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 78 контролни проверки на 75 обекта през юли. В рамките на осъществявания контрол са дадени 68 предписания, от които 44 на всички оператори, експлоатиращи големи горивни инсталации в Енергиен комплекс ”Марица Изток”. Другите 24 преписания са за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, за представяне на допълнителна информация и др.
За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 3 акта. Два от тях са за неизпълнения на дадени задължителни предписания на обекти в град Твърдица и Гълъбово. Третата наказателна процедура е образувана на юридическо лице в град Ямбол, за което е установено нерегламентирано изгаряне на отпадъци и е нарушен Закона за управление на отпадъците.
През юли не са налагани санкции за констатирани наднормени замърсявания, а събраните суми от наложени санкции за предходни периоди са 6 649 лв. Получената сума е разпределена по съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като общините, получили най-големи суми са: община Сливен - 2156 лв. и община Тунджа – 2343 лв.