НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери 106 обекта през май

16.06.2015 г.
121 проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през май – 76 са планирани, а 45 извънредни. Седемнадесет от извънредните проверки са по подадени сигнали на „зелен” телефон или по постъпили жалби за замърсяване на компонентите на околната среда. 106 обекта са проверени в Сливенска, Старозагорска и Ямболска област и община Тополовград.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 41 предписания и са съставени 4 акта за административни нарушения.
Наложените две санкции в размер на 3002 лв. са за отчетени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, установени чрез емисионни пробонабирания.
Едно наказателно постановление в размер на 2000 лв. е издадено на свинеферма в село Оряховица за ползване на воден обект без разрешително, издавано от Басейновата дирекция в Пловдив.
Сумите от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 4770,80 лв.