НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора отбелязва „Световния ден на водата“ с различни и интересни кампании

22.03.2022 г.
През 2022 г., инициативите на РИОСВ-Стара Загора по повод Световния ден на водата, 
стартираха с почистване на защитената местност „Гората на Боряна“. Кампанията се проведе в сътрудничество на екоинспекцията с казанлъшката Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и с активното участие на ученици от 8 и 10 клас. Участие в почистването взеха и представители на инициативната група, внесла предложението за обявяване на „Гората на Боряна“ за защитена местност през 2021 г. Те запознаха учениците с интересни факти относно богата флора и фауна характерна за местността, включваща защитени и редки видове. 

                                  

Ученици от старозагорското основно училище „Кирил Христов”. отбелязаха с открит мултидисциплинарен урок 22 март - Световния ден на водата. Иновативният 5 „В“ клас с голям интерес се включи в различните дискусии, свързани с темата тази година, а именно ,,Подземните води – да направим невидимото видимо“. Децата с ентусиазъм решаваха поставените задачи и се забавляваха с фактите и цифрите свързани с водата. Те демонстрираха отлични знания по отношение на значението на водата, необходимостта от нейното опазване и проблемите с намирането на чиста вода, които имат хората по света. Някои от учениците споделиха добри практики за икономичното ползване на водата и събирането на дъждовна вода, които прилагат със своите семейства. 
За затвърждаване знанията на учениците урокът завърши с кратка викторина, а труда на децата беше награден с подаръци от РИОСВ-Стара Загора. 

  
  

През цялата седмица красиви рисунки ще бъдат изложени във фоайето на РИОСВ-Стара Загора. Ученици от 5, 6 и 7 клас по интересен начин пресъздадоха, как изглежда мотото на Денят на водата за тази година в техните очи. Те обагриха белите платна и с тях отправиха своето послание, че макар и невидими подземните води са навсякъде около нас, ето защо е необходимо да се грижим за тях и да ги поддържаме чисти.